TERUG

RAAD VAN ADVIES

George Dessing
Executive Senior Vice President Treasury & Risk van Wolters Kluwer
Leon Merkun
Managing Director Transaction Services Solutions ING
Jeroen Seyger
CFO Koninklijke Wagenborg
Sander van Tol
Partner Zanders, Treasury & Finance Solutions

AFSCHEID

In 2020 is Robi Dattatreya teruggetreden als lid van de Raad van Advies. Naar zijn mening is er in zijn huidige positie als CFO van Usportfor, specialist in software om sportwedstrijden automatisch op te nemen, te weinig raakvlak met treasury om een rol in de RvA goed in te kunnen vullen.
Als één van de initiatiefnemers van DACT was hij vicevoorzitter van het oprichtingsbestuur. Na zijn bestuursperiode is hij altijd actief lid en betrokken bij DACT gebleven, en is hij in 2002 benoemd tot erelid. Robi heeft in diverse rollen een belangrijke bijdrage aan DACT geleverd waarvoor wij hem bijzonder dankbaar zijn en blijven!


MEER LEZEN OVER DE RAAD VAN ADVIES

Ereleden

Ereleden zijn op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering benoemd wegens bijzondere verdiensten voor DACT.
DACT telt op dit moment vijf ereleden:

Robi Dattatreya
George Dessing
Robert van der Burg
Frits Hensel
Albert Hollema