TERUG

DACT Mentorprogramma

Ervaren leden coachen jonge professionals. Dat is het uitgangspunt van het DACT Mentorprogramma. In 2020 wees onderzoek van de DACT Mentorcommissie uit dat DACT-leden die aan het begin staan van een treasurycarrière behoefte hebben aan ondersteuning. Ook bleek dat meer ervaren DACT-leden zeer gemotiveerd zijn om de rol van mentor te vervullen.

Inmiddels draait een proefproject. Hiervoor is een DACT-mentorcatalogus samengesteld met profielen van bijna vijftig treasuryprofessionals met een grote verscheidenheid aan functies, ervaring, vaardigheden en werkvelden. Jonge treasurers kunnen de catalogus raadplegen en de mentor van hun voorkeur rechtstreeks benaderen, zonder tussenkomst van de mentorcommissie. Als de mentor en de leerling overeenkomen om het mentorproject te starten, ondertekenen ze beiden de mentorovereenkomst. DACT is geen partij bij deze overeenkomst, maar ondertekent mee voor erkenning. Op basis van de ervaringen van de pilot zal het DACT-bestuur in overleg met de deelnemers bepalen hoe het DACT-mentorprogramma moet worden ingevoerd.

Interesse? Stuur een email aan erikalicht@dact.nl.