TERUG

ONZE NETWERKGROEPEN

Young Professionals

De netwerkgroep ‘DACT Young Professionals’ biedt de ‘jongere’ leden van DACT en de leden die tot zo’n vijf jaar ervaring hebben in het treasuryvak een informeel en bovenal zeer laagdrempelig platform. De opzet is dat de deelnemers enthousiaste vakgenoten op het juiste niveau vinden die ook buiten de DACT-events wat gemakkelijker te benaderen zijn om over actuele treasury-issues van gedachten te wisselen.

Vanwege corona heeft de netwerkgroep in 2020 helaas geen activiteiten kunnen organiseren. Vooral de populaire Boot Camp is enorm gemist. Wel hebben we in 2020 een mentorprogramma kunnen ontwikkelen.

Platform Interim Treasurers (PIT)

Het afgelopen jaar heeft ons allemaal geraakt. Dit geldt voor treasurers met een vast dienstverband, maar wellicht nog meer voor onze collega’s die opereren op de interim-markt. Uit deze groep horen we wisselende geluiden. Waar de één een opdracht juist verlengd ziet worden omdat het voor bedrijven een lastige tijd is vast personeel te werven, is de ander al even op zoek en vindt niet direct een beschikbare plek.

Het PIT streeft ernaar jaarlijks één à twee activiteiten te organiseren. Het liefst over onderwerpen die specifiek voor interimmers interessant zijn en elders wat onderbelicht blijven. Dit biedt de mogelijkheid het netwerk met vakgenoten te onderhouden en de kennis te verbreden of verdiepen. Overigens staan de PIT-bijeenkomsten open voor alle DACT-leden, dus ook voor hen die een vast dienstverband hebben.

Door corona heeft het PIT in 2020 geen activiteiten kunnen organiseren. Wij pakken de draad op zodra het vaccinatieprogramma goed op gang is en er omstandigheden ontstaan waarin wij elkaar weer ’gewoon‘ kunnen ontmoeten. We bereiden ons hier zo goed mogelijk op voor. Voorlopig zetten we in op een bijeenkomst in het najaar, rond eind september.

Op dit moment zijn wij op zoek naar onderwerpen die jullie graag behandeld zien. Goede ideeën zien wij graag tegemoet. Dat kan door een email te sturen aan erikalicht@dact.nl ter attentie van het PIT.

Wij wensen iedereen een ’normaal‘ 2021, in goede gezondheid!

Ingmar Bergmann, Peter Heymans, Patrick Kunz en Dennis Schmidt

Het Platform Interim Treasury (PIT) is een netwerkgroep voor treasuryprofessionals die op basis van tijdelijke (arbeids)overeenkomsten werken. In de netwerkbijeenkomsten wisselen de deelnemers vakinhoudelijk met elkaar van gedachten. Ook komen thema’s aan bod die specifiek gaan over de rol als interim-professional. Vanwege corona heeft de netwerkgroep in 2020 helaas geen activiteiten kunnen organiseren.