TERUG

Dact treasury barometer

De DACT Treasury Barometer is een jaarlijks terugkerend en onafhankelijk onderzoek onder treasuryprofessionals, met als doel de laatste trends en ontwikkelingen in kaart te brengen. In 2020 is de Barometer voor de eerste keer met DACT georganiseerd, in samenwerking met de Rabobank en Enigma Consulting. Meer dan honderd respondenten beantwoordden vragen over de thema’s ‘COVID-19’, ‘Regulations’, ‘IBOR Phase Out’ en ‘Innovation’. Hieronder volgen enkele uitkomsten.

Ondanks de uitdagingen rondom COVID-19 is het omarmen van de Treasury Barometer door DACT een succes. Het aantal respondenten is gegroeid en de resultaten bieden een goed inzicht in de actuele vraagstukken en trends in het vakgebied. Op basis van de ervaringen in dit eerste jaar wordt de DACT Treasury Barometer in 2021 verder doorontwikkeld.

1

COVID-19

COVID-19 stond als wereldwijd ‘disruptive event’ centraal in de survey van 2020. 46% van de respondenten ervaart een veranderde rol van de treasurer. Volgens hen is er meer aandacht vanuit de board voor de cashpositie en is de treasurer onderdeel geworden van het crisisteam. 6% verwacht dat door COVID-19 de rol van de treasurer blijvend verandert.

Acties om de cashpositie te verbeteren hadden voornamelijk betrekking op werkkapitaal (34%) en het trekken op of het uitbreiden van credit facilities (42%). Voor slechts 23% van de respondenten was voor deze extreme situatie hun cashflow forecast betrouwbaar. Slechts 34% draait regelmatig een financial stress test inclusief extreem scenario. Voor 54% bevatte het business continuity plan geen of beperkte maatregelen om met een extreme situatie zoals COVID-19 om te gaan.

2

Regulations

Veel organisaties beschouwen de KYC-verplichtingen als een toenemende last. 85% van de respondenten ervaart de veeleisende verplichtingen als hinderlijk voor de business. 14% overweegt zelfs te switchen van bank vanwege bancaire verschillen in het KYC-proces.

3

IBOR Phase Out

Slechts 33% van de respondenten heeft een IBOR impactanalyse uitgevoerd. Van de respondenten die dit wel hebben gedaan, verwacht 50% een matige tot hoge impact. Dit is onder andere afhankelijk van de business (bijvoorbeeld nationaal/internationaal) en het aantal bankrelaties.

4

Innovation

Door COVID-19 is er een directe behoefte gekomen aan een betrouwbare digitale handtekening en hoogwaardige digitale identiteiten. Ook zien treasurers het belang van Instant Payments en Reporting groeien. Een ‘cashless’ business is al voor meer dan 70% van de bedrijven de norm.