TERUG

Permanent Educatie Programma (PEP)

Onder de noemer PEP (Permanent Educatie Programma) biedt DACT regelmatig een opleidingsactiviteit aan over een bepaald onderwerp. Het PEP-programma is primair ontwikkeld voor DACT-leden, maar staat ook open voor andere in treasury geïnteresseerde professionals. Het PEP-programma behandelt zowel traditionele vaktechnische thema’s als nieuwe ontwikkelingen.

DACT beschikt niet over voldoende menskracht om het opleidingsaanbod zelf te ontwikkelen en uit te voeren. De PEP-activiteiten worden daarom door DACT samen met de DACT-partners en soms andere met DACT samenwerkende partijen aangeboden. Uit de evaluaties blijkt dat het Permanent Educatie Programma voorziet in een behoefte: DACT-leden blijven up-to-date op het vakgebied en de marktontwikkelingen; de aanbieder heeft en houdt goed contact met de doelgroep.

Vanwege de coronapandemie waren fysieke PEP-sessies na half maart helaas niet mogelijk. Om toch in de kennisbehoefte van de leden te voorzien, organiseerde het DACT-bestuur in samenwerking met partners diverse vakinhoudelijke webinars. De belangstelling was groot en de reacties waren positief.

OVERZICHT WEBINARS

4 februari: GLEIF Meet the Market Event 2020 ‘The Value of the LEI for Identification in Digital Business Processes’ – De Nederlandsche Bank (DNB) Amsterdam

6 april: webinar COVID-19: Force majeure, onvoorziene omstandigheden of andere remedies? – Allen & Overy

Navigeren door de COVID-19 crisis: webinar series Restructuring – Allen & Overy

  • 27 mei: Overleven – kortetermijnmaatregelen
  • 3 juni: Navigeren – directors’ duties en groepsdynamiek
  • 10 juni: Bouwen – focus op balansversterking
  • 17 juni: Beursgenoteerde bedrijven – zicht op specifieke regelgeving 

20 mei: webinar over de impact van het coronavirus op de treasurypraktijk. Een expertpanel bestaande uit Joan Schutte (ASML), Klaas Springer (FrieslandCampina), Boudewijn Vermeer (Clifford Chance) en Pim van Velden (ING) belichtten hun rol in de COVID19-crisis.

30 juni: webinar A new way of debt restructuring: the bill on court confirmation of extrajudicial restructuring plans – De Brauw Blackstone Westbroek

12 november: webinar DACT Treasury Barometer – Enigma Consulting / Rabobank

15 december: webinar EURIBOR Fallback –  Euro Risk Free Rate Working Group