TERUG

COMMISSIE VAKTECHNIEK

De commissie staat onder voorzitterschap van Erwin Bastianen RT, bestuurslid van DACT en Treasury Manager bij Nike. Overige leden zijn Haseena Khodadin (manager financial services EY), Patrick Kunz (interim treasurer/consultant), Bart Verweij (director of treasury Booking.com) en Andre Wieringa (Group Treasury manager).

De Commissie Vaktechniek heeft het volgende takenpakket:

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over relevante wet- en regelgeving en vaktechnische vraagstukken.
 • Het signaleren en delen van nieuwe vaktechnische ontwikkelingen, opvattingen en inzichten. Het analyseren en becommentariëren van de conceptrapportages van (lobbyisten van) de EACT (European Association of Corporate Treasurers), (discussie)rapporten van gezaghebbende instanties, zoals de Europese Commissie of de Raad voor de Jaarverslaggeving en richtinggevende (branche)rapporten van gezaghebbende maatschappelijke en private organisaties.
 • Het onderhouden van contacten met de toezichthoudende en overkoepelende brancheorganisaties in de financiële sector en vaktechnische commissies van andere treasuryverenigingen.
 • Het formuleren van DACT-standpunten over voor het treasuryvakgebied relevante onderwerpen.
 • Het informeren van de leden over actuele vakontwikkelingen via een weblog, e-mailbericht of publicaties op de DACT-website.
 • Het geven van voorlichting aan de DACT-leden en het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen leden in studiebijeenkomsten e.d.  
 • Het aandragen van onderwerpen en casestudies voor PEP-bijeenkomsten.

Activiteiten van de commissie Vaktechniek in 2020

 • Uitgave kwartaalnieuwsbrief over regelgeving en andere relevante ontwikkelingen op het vakgebied
 • Uitgave Corona-nieuwsbrief maart/april 2020
 • In 2020 is een gezamenlijk onderzoek met RT-opleiding gestart naar de kwaliteit van credit rating met de inbreng van een expertpanel bestaande uit DACT-leden
 • Delen van informatie en consultaties in besloten LinkedIn-groep
 • Delen van publicaties via openbare DACT LinkedIn-pagina.
 • PEP-sessie Vaktechniek na ALV (zie bijeenkomst 9 maart 2020)
 • Webinars inzake COVID-19 impact en IBOR-reform
 • In 2020 is er namens de DACT/ EACT deelgenomen inzake de volgende consultaties:
  • EC – Sustainable Finance
  • EC – AML/ KYC
  • EC – Retail Payments
  • ECB – Digital Euro
  • EC – Benchmark Regulation
 • De commissie heeft afgevaardigden in:
  • Giraal Stakeholder Forum en Betaalvereniging Nederland.
  • Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (DNB).