TERUG

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van DACT staat open voor kandidaten met relevante ervaring en kennis op het gebied van treasury en die op het moment van de aanvraag werkzaam zijn in het (corporate) treasuryvak of op andere wijze dagelijks betrokken zijn bij de treasury-activiteiten van de onderneming of instelling en niet onder de categorie non-corporate leden vallen. Het DACT-lidmaatschap wordt aangegaan op persoonlijke titel; de vereniging kent geen bedrijfslidmaatschappen. Leden zijn dus persoonlijk verantwoordelijk voor de contributie en andere financiële verplichtingen. 

Het DACT-lidmaatschap biedt onder meer:

  • aansluiting bij een hoogwaardig professioneel netwerk van vakgenoten, te raadplegen via de website en LinkedIn;
  • gratis toegang tot de besloten ledenbijeenkomsten;
  • gratis toegang tot het Permanent Educatie Programma (PEP), dat DACT in samenwerking met DACT-partners uitvoert (in bijna alle gevallen gratis voor leden);
  • substantiële kortingen op de seminars en opleidingen van DACT-partners;
  • tweemaal per jaar een grote (openbare) bijeenkomst: DACT Treasury Beurs en de Summer Conference;
  • abonnement op het vakblad TMI, Treasury Management International en The Treasurer;
  • toegang tot een publicatiedatabase.

De contributie bedraagt € 175,00 per jaar, exclusief btw.